<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 18 lipca 2017

Podsumowanie dnia: 18 lipca 2017

18 lipca 2017

We wtorek 18 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 730 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 lipca 2017

Podsumowanie dnia: 17 lipca 2017

17 lipca 2017

W poniedziałek 17 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 566 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 10-16 lipca 2017

Podsumowanie tygodnia: 10-16 lipca 2017

16 lipca 2017

W tygodniu od 10 do 16 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 586 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 lipca 2017

Podsumowanie dnia: 16 lipca 2017

16 lipca 2017

W niedzielę 16 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 17 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 lipca 2017

Podsumowanie dnia: 15 lipca 2017

15 lipca 2017

W sobotę 15 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 322 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 lipca 2017

Podsumowanie dnia: 14 lipca 2017

14 lipca 2017

W piątek 14 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 846 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 lipca 2017

Podsumowanie dnia: 13 lipca 2017

13 lipca 2017

W czwartek 13 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 668 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 lipca 2017

Podsumowanie dnia: 12 lipca 2017

12 lipca 2017

W środę 12 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 960 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 lipca 2017

Podsumowanie dnia: 11 lipca 2017

11 lipca 2017

We wtorek 11 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 915 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 lipca 2017

Podsumowanie dnia: 10 lipca 2017

10 lipca 2017

W poniedziałek 10 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 858 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 3-9 lipca 2017

Podsumowanie tygodnia: 3-9 lipca 2017

9 lipca 2017

W tygodniu od 3 do 9 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 9 624 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 lipca 2017

Podsumowanie dnia: 9 lipca 2017

9 lipca 2017

W niedzielę 9 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 23 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 lipca 2017

Podsumowanie dnia: 8 lipca 2017

8 lipca 2017

W sobotę 8 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 100 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 lipca 2017

Podsumowanie dnia: 7 lipca 2017

7 lipca 2017

W piątek 7 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 005 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 lipca 2017

Podsumowanie dnia: 6 lipca 2017

6 lipca 2017

W czwartek 6 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 013 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 lipca 2017

Podsumowanie dnia: 5 lipca 2017

5 lipca 2017

W środę 5 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 349 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 lipca 2017

Podsumowanie dnia: 4 lipca 2017

4 lipca 2017

We wtorek 4 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 352 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 lipca 2017

Podsumowanie dnia: 3 lipca 2017

3 lipca 2017

W poniedziałek 3 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 781 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 26 czerwca 2017 - 2 lipca 2017

Podsumowanie tygodnia: 26 czerwca 2017 - 2 lipca 2017

2 lipca 2017

W tygodniu od 26 czerwca do 2 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 10 145 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 2 lipca 2017

Podsumowanie dnia: 2 lipca 2017

2 lipca 2017

W niedzielę 2 lipca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 622 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).