<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 22 września 2017

Podsumowanie dnia: 22 września 2017

22 września 2017

W piątek 22 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 701 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 września 2017

Podsumowanie dnia: 21 września 2017

21 września 2017

W czwartek 21 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 670 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 września 2017

Podsumowanie dnia: 20 września 2017

20 września 2017

W środę 20 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 948 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 września 2017

Podsumowanie dnia: 19 września 2017

19 września 2017

We wtorek 19 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 722 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 września 2017

Podsumowanie dnia: 18 września 2017

18 września 2017

W poniedziałek 18 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 564 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 11-17 września 2017

Podsumowanie tygodnia: 11-17 września 2017

17 września 2017

W tygodniu od 11 do 17 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 867 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 września 2017

Podsumowanie dnia: 17 września 2017

17 września 2017

W niedzielę 17 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 27 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 września 2017

Podsumowanie dnia: 16 września 2017

16 września 2017

W sobotę 16 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 100 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 września 2017

Podsumowanie dnia: 15 września 2017

15 września 2017

W piątek 15 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 274 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 września 2017

Podsumowanie dnia: 14 września 2017

14 września 2017

W czwartek 14 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 854 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 września 2017

Podsumowanie dnia: 13 września 2017

13 września 2017

W środę 13 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 735 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 września 2017

Podsumowanie dnia: 12 września 2017

12 września 2017

We wtorek 12 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 991 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 września 2017

Podsumowanie dnia: 11 września 2017

11 września 2017

W poniedziałek 11 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 886 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 4-10 września 2017

Podsumowanie tygodnia: 4-10 września 2017

10 września 2017

W tygodniu od 4 do 10 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 8 690 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 września 2017

Podsumowanie dnia: 10 września 2017

10 września 2017

W niedzielę 10 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 120 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 września 2017

Podsumowanie dnia: 9 września 2017

9 września 2017

W sobotę 9 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 116 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 września 2017

Podsumowanie dnia: 8 września 2017

8 września 2017

W piątek 8 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 905 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 września 2017

Podsumowanie dnia: 7 września 2017

7 września 2017

W czwartek 7 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 073 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 września 2017

Podsumowanie dnia: 6 września 2017

6 września 2017

W środę 6 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 287 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 września 2017

Podsumowanie dnia: 5 września 2017

5 września 2017

We wtorek 5 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 400 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).