<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 26 października 2017

Podsumowanie dnia: 26 października 2017

26 października 2017

W czwartek 26 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 576 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 października 2017

Podsumowanie dnia: 25 października 2017

25 października 2017

W środę 25 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 764 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 października 2017

Podsumowanie dnia: 24 października 2017

24 października 2017

We wtorek 24 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 697 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 października 2017

Podsumowanie dnia: 23 października 2017

23 października 2017

W poniedziałek 23 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 116 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 16-22 października 2017

Podsumowanie tygodnia: 16-22 października 2017

22 października 2017

W tygodniu od 16 do 22 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 5 193 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 października 2017

Podsumowanie dnia: 22 października 2017

22 października 2017

W niedzielę 22 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 11 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 października 2017

Podsumowanie dnia: 21 października 2017

21 października 2017

W sobotę 21 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 56 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 października 2017

Podsumowanie dnia: 20 października 2017

20 października 2017

W piątek 20 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 858 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 października 2017

Podsumowanie dnia: 19 października 2017

19 października 2017

W czwartek 19 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 699 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 października 2017

Podsumowanie dnia: 18 października 2017

18 października 2017

W środę 18 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 878 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 października 2017

Podsumowanie dnia: 17 października 2017

17 października 2017

We wtorek 17 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 915 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 października 2017

Podsumowanie dnia: 16 października 2017

16 października 2017

W poniedziałek 16 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 776 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 9-15 października 2017

Podsumowanie tygodnia: 9-15 października 2017

15 października 2017

W tygodniu od 9 do 15 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 156 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 października 2017

Podsumowanie dnia: 15 października 2017

15 października 2017

W niedzielę 15 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 173 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 października 2017

Podsumowanie dnia: 14 października 2017

14 października 2017

W sobotę 14 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 121 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 października 2017

Podsumowanie dnia: 13 października 2017

13 października 2017

W piątek 13 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 711 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 października 2017

Podsumowanie dnia: 12 października 2017

12 października 2017

W czwartek 12 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 963 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 października 2017

Podsumowanie dnia: 11 października 2017

11 października 2017

W środę 11 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 065 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 października 2017

Podsumowanie dnia: 10 października 2017

10 października 2017

We wtorek 10 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 433 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 października 2017

Podsumowanie dnia: 9 października 2017

9 października 2017

W poniedziałek 9 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 690 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).