<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 1 grudnia 2017

Podsumowanie dnia: 1 grudnia 2017

1 grudnia 2017

W piątek 1 grudnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 6 233 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: listopad 2017

Podsumowanie miesiąca: listopad 2017

30 listopada 2017

W listopadzie 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 29 344 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 listopada 2017

Podsumowanie dnia: 30 listopada 2017

30 listopada 2017

W czwartek 30 listopada 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 490 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 listopada 2017

Podsumowanie dnia: 29 listopada 2017

29 listopada 2017

W środę 29 listopada 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 509 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 listopada 2017

Podsumowanie dnia: 28 listopada 2017

28 listopada 2017

We wtorek 28 listopada 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 571 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 listopada 2017

Podsumowanie dnia: 27 listopada 2017

27 listopada 2017

W poniedziałek 27 listopada 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 814 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 20-26 listopada 2017

Podsumowanie tygodnia: 20-26 listopada 2017

26 listopada 2017

W tygodniu od 20 do 26 listopada 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 4 294 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 listopada 2017

Podsumowanie dnia: 26 listopada 2017

26 listopada 2017

W niedzielę 26 listopada 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 13 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 listopada 2017

Podsumowanie dnia: 25 listopada 2017

25 listopada 2017

W sobotę 25 listopada 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 69 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 listopada 2017

Podsumowanie dnia: 24 listopada 2017

24 listopada 2017

W piątek 24 listopada 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 672 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 listopada 2017

Podsumowanie dnia: 23 listopada 2017

23 listopada 2017

W czwartek 23 listopada 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 676 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 listopada 2017

Podsumowanie dnia: 22 listopada 2017

22 listopada 2017

W środę 22 listopada 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 763 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 listopada 2017

Podsumowanie dnia: 21 listopada 2017

21 listopada 2017

We wtorek 21 listopada 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 757 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 listopada 2017

Podsumowanie dnia: 20 listopada 2017

20 listopada 2017

W poniedziałek 20 listopada 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 344 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 13-19 listopada 2017

Podsumowanie tygodnia: 13-19 listopada 2017

19 listopada 2017

W tygodniu od 13 do 19 listopada 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 145 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 listopada 2017

Podsumowanie dnia: 19 listopada 2017

19 listopada 2017

W niedzielę 19 listopada 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 11 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 listopada 2017

Podsumowanie dnia: 18 listopada 2017

18 listopada 2017

W sobotę 18 listopada 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 70 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 listopada 2017

Podsumowanie dnia: 17 listopada 2017

17 listopada 2017

W piątek 17 listopada 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 634 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 listopada 2017

Podsumowanie dnia: 16 listopada 2017

16 listopada 2017

W czwartek 16 listopada 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 805 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 listopada 2017

Podsumowanie dnia: 15 listopada 2017

15 listopada 2017

W środę 15 listopada 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 409 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).