<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie tygodnia: 15-21 stycznia 2018

Podsumowanie tygodnia: 15-21 stycznia 2018

21 stycznia 2018

W tygodniu od 15 do 21 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 531 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 21 stycznia 2018

21 stycznia 2018

W niedzielę 21 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 32 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 20 stycznia 2018

20 stycznia 2018

W sobotę 20 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 151 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 19 stycznia 2018

19 stycznia 2018

W piątek 19 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 850 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 18 stycznia 2018

18 stycznia 2018

W czwartek 18 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 949 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 17 stycznia 2018

17 stycznia 2018

W środę 17 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 971 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 16 stycznia 2018

16 stycznia 2018

We wtorek 16 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 079 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 15 stycznia 2018

15 stycznia 2018

W poniedziałek 15 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 498 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 8-14 stycznia 2018

Podsumowanie tygodnia: 8-14 stycznia 2018

14 stycznia 2018

W tygodniu od 8 do 14 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 8 121 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 14 stycznia 2018

14 stycznia 2018

W niedzielę 14 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 46 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 13 stycznia 2018

13 stycznia 2018

W sobotę 13 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 83 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 12 stycznia 2018

12 stycznia 2018

W piątek 12 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 084 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 11 stycznia 2018

11 stycznia 2018

W czwartek 11 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 115 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 10 stycznia 2018

10 stycznia 2018

W środę 10 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 843 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 9 stycznia 2018

9 stycznia 2018

We wtorek 9 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 250 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 8 stycznia 2018

8 stycznia 2018

W poniedziałek 8 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 701 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 1-7 stycznia 2018

Podsumowanie tygodnia: 1-7 stycznia 2018

7 stycznia 2018

W tygodniu od 1 do 7 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 19 950 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 7 stycznia 2018

7 stycznia 2018

W niedzielę 7 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 72 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 6 stycznia 2018

6 stycznia 2018

W sobotę 6 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 104 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 5 stycznia 2018

5 stycznia 2018

W piątek 5 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 709 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).