<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 7 lutego 2018

Podsumowanie dnia: 7 lutego 2018

7 lutego 2018

W środę 7 lutego 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 082 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 lutego 2018

Podsumowanie dnia: 6 lutego 2018

6 lutego 2018

We wtorek 6 lutego 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 097 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 lutego 2018

Podsumowanie dnia: 5 lutego 2018

5 lutego 2018

W poniedziałek 5 lutego 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 155 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 29 stycznia 2018 - 4 lutego 2018

Podsumowanie tygodnia: 29 stycznia 2018 - 4 lutego 2018

4 lutego 2018

W tygodniu od 29 stycznia do 4 lutego 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 13 309 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 lutego 2018

Podsumowanie dnia: 4 lutego 2018

4 lutego 2018

W niedzielę 4 lutego 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 45 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 lutego 2018

Podsumowanie dnia: 3 lutego 2018

3 lutego 2018

W sobotę 3 lutego 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 149 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 2 lutego 2018

Podsumowanie dnia: 2 lutego 2018

2 lutego 2018

W piątek 2 lutego 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 720 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 1 lutego 2018

Podsumowanie dnia: 1 lutego 2018

1 lutego 2018

W czwartek 1 lutego 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 8 650 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: styczeń 2018

Podsumowanie miesiąca: styczeń 2018

31 stycznia 2018

W styczniu 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 40 291 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 31 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 31 stycznia 2018

31 stycznia 2018

W środę 31 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 518 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 30 stycznia 2018

30 stycznia 2018

We wtorek 30 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 536 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 29 stycznia 2018

29 stycznia 2018

W poniedziałek 29 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 692 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 22-28 stycznia 2018

Podsumowanie tygodnia: 22-28 stycznia 2018

28 stycznia 2018

W tygodniu od 22 do 28 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 3 944 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 28 stycznia 2018

28 stycznia 2018

W niedzielę 28 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 12 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 27 stycznia 2018

27 stycznia 2018

W sobotę 27 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 31 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 26 stycznia 2018

26 stycznia 2018

W piątek 26 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 553 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 25 stycznia 2018

25 stycznia 2018

W czwartek 25 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 708 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 24 stycznia 2018

24 stycznia 2018

W środę 24 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 683 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 23 stycznia 2018

23 stycznia 2018

We wtorek 23 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 737 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 stycznia 2018

Podsumowanie dnia: 22 stycznia 2018

22 stycznia 2018

W poniedziałek 22 stycznia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 220 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).