<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 28 marca 2018

Podsumowanie dnia: 28 marca 2018

28 marca 2018

W środę 28 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 389 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 marca 2018

Podsumowanie dnia: 27 marca 2018

27 marca 2018

We wtorek 27 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 530 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 marca 2018

Podsumowanie dnia: 26 marca 2018

26 marca 2018

W poniedziałek 26 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 735 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 19-25 marca 2018

Podsumowanie tygodnia: 19-25 marca 2018

25 marca 2018

W tygodniu od 19 do 25 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 3 994 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 marca 2018

Podsumowanie dnia: 25 marca 2018

25 marca 2018

W niedzielę 25 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 16 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 marca 2018

Podsumowanie dnia: 24 marca 2018

24 marca 2018

W sobotę 24 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 46 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 marca 2018

Podsumowanie dnia: 23 marca 2018

23 marca 2018

W piątek 23 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 593 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 marca 2018

Podsumowanie dnia: 22 marca 2018

22 marca 2018

W czwartek 22 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 604 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 marca 2018

Podsumowanie dnia: 21 marca 2018

21 marca 2018

W środę 21 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 688 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 marca 2018

Podsumowanie dnia: 20 marca 2018

20 marca 2018

We wtorek 20 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 800 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 marca 2018

Podsumowanie dnia: 19 marca 2018

19 marca 2018

W poniedziałek 19 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 247 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 12-18 marca 2018

Podsumowanie tygodnia: 12-18 marca 2018

18 marca 2018

W tygodniu od 12 do 18 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 487 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 marca 2018

Podsumowanie dnia: 18 marca 2018

18 marca 2018

W niedzielę 18 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 29 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 marca 2018

Podsumowanie dnia: 17 marca 2018

17 marca 2018

W sobotę 17 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 83 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 marca 2018

Podsumowanie dnia: 16 marca 2018

16 marca 2018

W piątek 16 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 777 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 marca 2018

Podsumowanie dnia: 15 marca 2018

15 marca 2018

W czwartek 15 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 317 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 marca 2018

Podsumowanie dnia: 14 marca 2018

14 marca 2018

W środę 14 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 897 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 marca 2018

Podsumowanie dnia: 13 marca 2018

13 marca 2018

We wtorek 13 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 747 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 marca 2018

Podsumowanie dnia: 12 marca 2018

12 marca 2018

W poniedziałek 12 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 637 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 5-11 marca 2018

Podsumowanie tygodnia: 5-11 marca 2018

11 marca 2018

W tygodniu od 5 do 11 marca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 221 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).