<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 5 marca 2019

Podsumowanie dnia: 5 marca 2019

5 marca 2019

We wtorek 5 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 352 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 marca 2019

Podsumowanie dnia: 4 marca 2019

4 marca 2019

W poniedziałek 4 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 3 494 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 25 lutego 2019 - 3 marca 2019

Podsumowanie tygodnia: 25 lutego 2019 - 3 marca 2019

3 marca 2019

W tygodniu od 25 lutego do 3 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 10 193 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 marca 2019

Podsumowanie dnia: 3 marca 2019

3 marca 2019

W niedzielę 3 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 76 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 2 marca 2019

Podsumowanie dnia: 2 marca 2019

2 marca 2019

W sobotę 2 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 280 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 1 marca 2019

Podsumowanie dnia: 1 marca 2019

1 marca 2019

W piątek 1 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 750 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: luty 2019

Podsumowanie miesiąca: luty 2019

28 lutego 2019

W lutym 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 26 943 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 lutego 2019

Podsumowanie dnia: 28 lutego 2019

28 lutego 2019

W czwartek 28 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 364 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 lutego 2019

Podsumowanie dnia: 27 lutego 2019

27 lutego 2019

W środę 27 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 483 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 lutego 2019

Podsumowanie dnia: 26 lutego 2019

26 lutego 2019

We wtorek 26 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 456 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 lutego 2019

Podsumowanie dnia: 25 lutego 2019

25 lutego 2019

W poniedziałek 25 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 784 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 18-24 lutego 2019

Podsumowanie tygodnia: 18-24 lutego 2019

24 lutego 2019

W tygodniu od 18 do 24 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 937 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 lutego 2019

Podsumowanie dnia: 24 lutego 2019

24 lutego 2019

W niedzielę 24 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 13 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 lutego 2019

Podsumowanie dnia: 23 lutego 2019

23 lutego 2019

W sobotę 23 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 42 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 lutego 2019

Podsumowanie dnia: 22 lutego 2019

22 lutego 2019

W piątek 22 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 584 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 lutego 2019

Podsumowanie dnia: 21 lutego 2019

21 lutego 2019

W czwartek 21 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 632 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 lutego 2019

Podsumowanie dnia: 20 lutego 2019

20 lutego 2019

W środę 20 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 778 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 lutego 2019

Podsumowanie dnia: 19 lutego 2019

19 lutego 2019

We wtorek 19 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 665 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 lutego 2019

Podsumowanie dnia: 18 lutego 2019

18 lutego 2019

W poniedziałek 18 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 213 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 11-17 lutego 2019

Podsumowanie tygodnia: 11-17 lutego 2019

17 lutego 2019

W tygodniu od 11 do 17 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 901 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).