<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 18 maja 2018

Podsumowanie dnia: 18 maja 2018

18 maja 2018

W piątek 18 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 889 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 maja 2018

Podsumowanie dnia: 17 maja 2018

17 maja 2018

W czwartek 17 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 900 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 maja 2018

Podsumowanie dnia: 16 maja 2018

16 maja 2018

W środę 16 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 170 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 maja 2018

Podsumowanie dnia: 15 maja 2018

15 maja 2018

We wtorek 15 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 842 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 maja 2018

Podsumowanie dnia: 14 maja 2018

14 maja 2018

W poniedziałek 14 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 2 023 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 7-13 maja 2018

Podsumowanie tygodnia: 7-13 maja 2018

13 maja 2018

W tygodniu od 7 do 13 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 9 952 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 maja 2018

Podsumowanie dnia: 13 maja 2018

13 maja 2018

W niedzielę 13 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 39 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 maja 2018

Podsumowanie dnia: 12 maja 2018

12 maja 2018

W sobotę 12 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 134 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 maja 2018

Podsumowanie dnia: 11 maja 2018

11 maja 2018

W piątek 11 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 141 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 maja 2018

Podsumowanie dnia: 10 maja 2018

10 maja 2018

W czwartek 10 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 760 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 maja 2018

Podsumowanie dnia: 9 maja 2018

9 maja 2018

W środę 9 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 476 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 maja 2018

Podsumowanie dnia: 8 maja 2018

8 maja 2018

We wtorek 8 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 777 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 maja 2018

Podsumowanie dnia: 7 maja 2018

7 maja 2018

W poniedziałek 7 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 625 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 30 kwietnia 2018 - 6 maja 2018

Podsumowanie tygodnia: 30 kwietnia 2018 - 6 maja 2018

6 maja 2018

W tygodniu od 30 kwietnia do 6 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 13 176 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 maja 2018

Podsumowanie dnia: 6 maja 2018

6 maja 2018

W niedzielę 6 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 45 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 maja 2018

Podsumowanie dnia: 5 maja 2018

5 maja 2018

W sobotę 5 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 224 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 maja 2018

Podsumowanie dnia: 4 maja 2018

4 maja 2018

W piątek 4 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 705 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 maja 2018

Podsumowanie dnia: 3 maja 2018

3 maja 2018

W czwartek 3 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 177 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 2 maja 2018

Podsumowanie dnia: 2 maja 2018

2 maja 2018

W środę 2 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 796 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 1 maja 2018

Podsumowanie dnia: 1 maja 2018

1 maja 2018

We wtorek 1 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 598 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).