<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 6 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 6 czerwca 2018

6 czerwca 2018

W środę 6 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 503 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 5 czerwca 2018

5 czerwca 2018

We wtorek 5 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 514 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 4 czerwca 2018

4 czerwca 2018

W poniedziałek 4 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 028 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 28 maja 2018 - 3 czerwca 2018

Podsumowanie tygodnia: 28 maja 2018 - 3 czerwca 2018

3 czerwca 2018

W tygodniu od 28 maja do 3 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 11 451 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 3 czerwca 2018

3 czerwca 2018

W niedzielę 3 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 74 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 2 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 2 czerwca 2018

2 czerwca 2018

W sobotę 2 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 420 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 1 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 1 czerwca 2018

1 czerwca 2018

W piątek 1 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 8 099 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: maj 2018

Podsumowanie miesiąca: maj 2018

31 maja 2018

W maju 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 36 120 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 31 maja 2018

Podsumowanie dnia: 31 maja 2018

31 maja 2018

W czwartek 31 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 74 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 maja 2018

Podsumowanie dnia: 30 maja 2018

30 maja 2018

W środę 30 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 527 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 maja 2018

Podsumowanie dnia: 29 maja 2018

29 maja 2018

We wtorek 29 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 534 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 maja 2018

Podsumowanie dnia: 28 maja 2018

28 maja 2018

W poniedziałek 28 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 709 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 21-27 maja 2018

Podsumowanie tygodnia: 21-27 maja 2018

27 maja 2018

W tygodniu od 21 do 27 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 787 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 maja 2018

Podsumowanie dnia: 27 maja 2018

27 maja 2018

W niedzielę 27 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 15 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 maja 2018

Podsumowanie dnia: 26 maja 2018

26 maja 2018

W sobotę 26 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 73 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 maja 2018

Podsumowanie dnia: 25 maja 2018

25 maja 2018

W piątek 25 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 693 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 maja 2018

Podsumowanie dnia: 24 maja 2018

24 maja 2018

W czwartek 24 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 707 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 maja 2018

Podsumowanie dnia: 23 maja 2018

23 maja 2018

W środę 23 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 878 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 maja 2018

Podsumowanie dnia: 22 maja 2018

22 maja 2018

We wtorek 22 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 901 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 maja 2018

Podsumowanie dnia: 21 maja 2018

21 maja 2018

W poniedziałek 21 maja 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 519 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).