<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 21 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 21 czerwca 2018

21 czerwca 2018

W czwartek 21 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 720 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 20 czerwca 2018

20 czerwca 2018

W środę 20 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 041 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 19 czerwca 2018

19 czerwca 2018

We wtorek 19 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 850 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 18 czerwca 2018

18 czerwca 2018

W poniedziałek 18 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 534 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 11-17 czerwca 2018

Podsumowanie tygodnia: 11-17 czerwca 2018

17 czerwca 2018

W tygodniu od 11 do 17 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 6 003 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 17 czerwca 2018

17 czerwca 2018

W niedzielę 17 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 22 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 16 czerwca 2018

16 czerwca 2018

W sobotę 16 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 147 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 15 czerwca 2018

15 czerwca 2018

W piątek 15 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 310 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 14 czerwca 2018

14 czerwca 2018

W czwartek 14 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 015 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 13 czerwca 2018

13 czerwca 2018

W środę 13 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 817 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 12 czerwca 2018

12 czerwca 2018

We wtorek 12 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 887 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 11 czerwca 2018

11 czerwca 2018

W poniedziałek 11 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 803 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 4-10 czerwca 2018

Podsumowanie tygodnia: 4-10 czerwca 2018

10 czerwca 2018

W tygodniu od 4 do 10 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 9 433 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 10 czerwca 2018

10 czerwca 2018

W niedzielę 10 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 126 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 9 czerwca 2018

9 czerwca 2018

W sobotę 9 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 123 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 8 czerwca 2018

8 czerwca 2018

W piątek 8 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 011 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 7 czerwca 2018

7 czerwca 2018

W czwartek 7 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 124 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 6 czerwca 2018

6 czerwca 2018

W środę 6 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 503 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 5 czerwca 2018

5 czerwca 2018

We wtorek 5 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 514 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 czerwca 2018

Podsumowanie dnia: 4 czerwca 2018

4 czerwca 2018

W poniedziałek 4 czerwca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 028 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).