<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 18 października 2018

Podsumowanie dnia: 18 października 2018

18 października 2018

W czwartek 18 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 774 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 października 2018

Podsumowanie dnia: 17 października 2018

17 października 2018

W środę 17 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 744 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 października 2018

Podsumowanie dnia: 16 października 2018

16 października 2018

We wtorek 16 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 796 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 października 2018

Podsumowanie dnia: 15 października 2018

15 października 2018

W poniedziałek 15 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 956 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 8-14 października 2018

Podsumowanie tygodnia: 8-14 października 2018

14 października 2018

W tygodniu od 8 do 14 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 626 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 października 2018

Podsumowanie dnia: 14 października 2018

14 października 2018

W niedzielę 14 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 22 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 października 2018

Podsumowanie dnia: 13 października 2018

13 października 2018

W sobotę 13 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 47 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 października 2018

Podsumowanie dnia: 12 października 2018

12 października 2018

W piątek 12 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 737 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 października 2018

Podsumowanie dnia: 11 października 2018

11 października 2018

W czwartek 11 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 769 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 października 2018

Podsumowanie dnia: 10 października 2018

10 października 2018

W środę 10 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 402 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 października 2018

Podsumowanie dnia: 9 października 2018

9 października 2018

We wtorek 9 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 952 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 października 2018

Podsumowanie dnia: 8 października 2018

8 października 2018

W poniedziałek 8 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 697 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 1-7 października 2018

Podsumowanie tygodnia: 1-7 października 2018

7 października 2018

W tygodniu od 1 do 7 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 15 173 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 października 2018

Podsumowanie dnia: 7 października 2018

7 października 2018

W niedzielę 7 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 26 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 października 2018

Podsumowanie dnia: 6 października 2018

6 października 2018

W sobotę 6 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 105 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 października 2018

Podsumowanie dnia: 5 października 2018

5 października 2018

W piątek 5 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 029 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 października 2018

Podsumowanie dnia: 4 października 2018

4 października 2018

W czwartek 4 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 047 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 października 2018

Podsumowanie dnia: 3 października 2018

3 października 2018

W środę 3 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 597 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 2 października 2018

Podsumowanie dnia: 2 października 2018

2 października 2018

We wtorek 2 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 578 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 1 października 2018

Podsumowanie dnia: 1 października 2018

1 października 2018

W poniedziałek 1 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 7 797 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).