<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 23 marca 2019

Podsumowanie dnia: 23 marca 2019

23 marca 2019

W sobotę 23 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 18 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 marca 2019

Podsumowanie dnia: 22 marca 2019

22 marca 2019

W piątek 22 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 347 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 marca 2019

Podsumowanie dnia: 21 marca 2019

21 marca 2019

W czwartek 21 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 472 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 marca 2019

Podsumowanie dnia: 20 marca 2019

20 marca 2019

W środę 20 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 812 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 marca 2019

Podsumowanie dnia: 19 marca 2019

19 marca 2019

We wtorek 19 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 676 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 marca 2019

Podsumowanie dnia: 18 marca 2019

18 marca 2019

W poniedziałek 18 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 275 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 11-17 marca 2019

Podsumowanie tygodnia: 11-17 marca 2019

17 marca 2019

W tygodniu od 11 do 17 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 047 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 marca 2019

Podsumowanie dnia: 17 marca 2019

17 marca 2019

W niedzielę 17 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 23 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 marca 2019

Podsumowanie dnia: 16 marca 2019

16 marca 2019

W sobotę 16 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 89 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 marca 2019

Podsumowanie dnia: 15 marca 2019

15 marca 2019

W piątek 15 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 041 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 marca 2019

Podsumowanie dnia: 14 marca 2019

14 marca 2019

W czwartek 14 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 745 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 marca 2019

Podsumowanie dnia: 13 marca 2019

13 marca 2019

W środę 13 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 688 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 marca 2019

Podsumowanie dnia: 12 marca 2019

12 marca 2019

We wtorek 12 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 874 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 marca 2019

Podsumowanie dnia: 11 marca 2019

11 marca 2019

W poniedziałek 11 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 587 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 4-10 marca 2019

Podsumowanie tygodnia: 4-10 marca 2019

10 marca 2019

W tygodniu od 4 do 10 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 8 058 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 marca 2019

Podsumowanie dnia: 10 marca 2019

10 marca 2019

W niedzielę 10 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 78 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 marca 2019

Podsumowanie dnia: 9 marca 2019

9 marca 2019

W sobotę 9 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 91 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 marca 2019

Podsumowanie dnia: 8 marca 2019

8 marca 2019

W piątek 8 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 930 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 marca 2019

Podsumowanie dnia: 7 marca 2019

7 marca 2019

W czwartek 7 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 992 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 marca 2019

Podsumowanie dnia: 6 marca 2019

6 marca 2019

W środę 6 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 121 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).