<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: listopad 2018

Podsumowanie miesiąca: listopad 2018

30 listopada 2018

W listopadzie 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 23 519 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 30 listopada 2018

30 listopada 2018

W piątek 30 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 353 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 29 listopada 2018

29 listopada 2018

W czwartek 29 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 433 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 28 listopada 2018

28 listopada 2018

W środę 28 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 435 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 27 listopada 2018

27 listopada 2018

We wtorek 27 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 460 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 26 listopada 2018

26 listopada 2018

W poniedziałek 26 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 671 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 19-25 listopada 2018

Podsumowanie tygodnia: 19-25 listopada 2018

25 listopada 2018

W tygodniu od 19 do 25 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 485 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 25 listopada 2018

25 listopada 2018

W niedzielę 25 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 19 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 24 listopada 2018

24 listopada 2018

W sobotę 24 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 40 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 23 listopada 2018

23 listopada 2018

W piątek 23 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 535 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 22 listopada 2018

22 listopada 2018

W czwartek 22 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 581 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 21 listopada 2018

21 listopada 2018

W środę 21 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 547 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 20 listopada 2018

20 listopada 2018

We wtorek 20 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 672 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 19 listopada 2018

19 listopada 2018

W poniedziałek 19 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 221 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 12-18 listopada 2018

Podsumowanie tygodnia: 12-18 listopada 2018

18 listopada 2018

W tygodniu od 12 do 18 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 551 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 18 listopada 2018

18 listopada 2018

W niedzielę 18 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 24 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 17 listopada 2018

17 listopada 2018

W sobotę 17 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 128 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 16 listopada 2018

16 listopada 2018

W piątek 16 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 798 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 15 listopada 2018

15 listopada 2018

W czwartek 15 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 219 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 14 listopada 2018

14 listopada 2018

W środę 14 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 997 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).