<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie tygodnia: 24-30 września 2018

Podsumowanie tygodnia: 24-30 września 2018

30 września 2018

W tygodniu od 24 do 30 września 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 017 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: wrzesień 2018

Podsumowanie miesiąca: wrzesień 2018

30 września 2018

We wrześniu 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 30 998 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 września 2018

Podsumowanie dnia: 30 września 2018

30 września 2018

W niedzielę 30 września 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 32 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 września 2018

Podsumowanie dnia: 29 września 2018

29 września 2018

W sobotę 29 września 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 37 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 września 2018

Podsumowanie dnia: 28 września 2018

28 września 2018

W piątek 28 września 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 540 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 września 2018

Podsumowanie dnia: 27 września 2018

27 września 2018

W czwartek 27 września 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 439 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 września 2018

Podsumowanie dnia: 26 września 2018

26 września 2018

W środę 26 września 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 461 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 września 2018

Podsumowanie dnia: 25 września 2018

25 września 2018

We wtorek 25 września 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 528 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 września 2018

Podsumowanie dnia: 24 września 2018

24 września 2018

W poniedziałek 24 września 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 983 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 17-23 września 2018

Podsumowanie tygodnia: 17-23 września 2018

23 września 2018

W tygodniu od 17 do 23 września 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 4 843 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 września 2018

Podsumowanie dnia: 23 września 2018

23 września 2018

W niedzielę 23 września 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 24 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 września 2018

Podsumowanie dnia: 22 września 2018

22 września 2018

W sobotę 22 września 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 62 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 września 2018

Podsumowanie dnia: 21 września 2018

21 września 2018

W piątek 21 września 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 647 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 września 2018

Podsumowanie dnia: 20 września 2018

20 września 2018

W czwartek 20 września 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 925 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 września 2018

Podsumowanie dnia: 19 września 2018

19 września 2018

W środę 19 września 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 799 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 września 2018

Podsumowanie dnia: 18 września 2018

18 września 2018

We wtorek 18 września 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 810 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 września 2018

Podsumowanie dnia: 17 września 2018

17 września 2018

W poniedziałek 17 września 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 580 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 10-16 września 2018

Podsumowanie tygodnia: 10-16 września 2018

16 września 2018

W tygodniu od 10 do 16 września 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 545 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 września 2018

Podsumowanie dnia: 16 września 2018

16 września 2018

W niedzielę 16 września 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 30 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 września 2018

Podsumowanie dnia: 15 września 2018

15 września 2018

W sobotę 15 września 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 301 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).