<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: sierpień 2018

Podsumowanie miesiąca: sierpień 2018

31 sierpnia 2018

W sierpniu 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 32 394 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 31 sierpnia 2018

Podsumowanie dnia: 31 sierpnia 2018

31 sierpnia 2018

W piątek 31 sierpnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 332 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 sierpnia 2018

Podsumowanie dnia: 30 sierpnia 2018

30 sierpnia 2018

W czwartek 30 sierpnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 377 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 sierpnia 2018

Podsumowanie dnia: 29 sierpnia 2018

29 sierpnia 2018

W środę 29 sierpnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 457 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 sierpnia 2018

Podsumowanie dnia: 28 sierpnia 2018

28 sierpnia 2018

We wtorek 28 sierpnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 640 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 sierpnia 2018

Podsumowanie dnia: 27 sierpnia 2018

27 sierpnia 2018

W poniedziałek 27 sierpnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 621 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 20-26 sierpnia 2018

Podsumowanie tygodnia: 20-26 sierpnia 2018

26 sierpnia 2018

W tygodniu od 20 do 26 sierpnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 8 722 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 sierpnia 2018

Podsumowanie dnia: 26 sierpnia 2018

26 sierpnia 2018

W niedzielę 26 sierpnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 21 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 sierpnia 2018

Podsumowanie dnia: 25 sierpnia 2018

25 sierpnia 2018

W sobotę 25 sierpnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 460 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 sierpnia 2018

Podsumowanie dnia: 24 sierpnia 2018

24 sierpnia 2018

W piątek 24 sierpnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 623 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 sierpnia 2018

Podsumowanie dnia: 23 sierpnia 2018

23 sierpnia 2018

W czwartek 23 sierpnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 752 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 sierpnia 2018

Podsumowanie dnia: 22 sierpnia 2018

22 sierpnia 2018

W środę 22 sierpnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 638 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 sierpnia 2018

Podsumowanie dnia: 21 sierpnia 2018

21 sierpnia 2018

We wtorek 21 sierpnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 367 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 sierpnia 2018

Podsumowanie dnia: 20 sierpnia 2018

20 sierpnia 2018

W poniedziałek 20 sierpnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 861 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 13-19 sierpnia 2018

Podsumowanie tygodnia: 13-19 sierpnia 2018

19 sierpnia 2018

W tygodniu od 13 do 19 sierpnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 4 422 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 sierpnia 2018

Podsumowanie dnia: 19 sierpnia 2018

19 sierpnia 2018

W niedzielę 19 sierpnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 20 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 sierpnia 2018

Podsumowanie dnia: 18 sierpnia 2018

18 sierpnia 2018

W sobotę 18 sierpnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 85 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 sierpnia 2018

Podsumowanie dnia: 17 sierpnia 2018

17 sierpnia 2018

W piątek 17 sierpnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 910 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 sierpnia 2018

Podsumowanie dnia: 16 sierpnia 2018

16 sierpnia 2018

W czwartek 16 sierpnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 122 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 sierpnia 2018

Podsumowanie dnia: 15 sierpnia 2018

15 sierpnia 2018

W środę 15 sierpnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 254 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).