<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: lipiec 2018

Podsumowanie miesiąca: lipiec 2018

31 lipca 2018

W lipcu 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 31 142 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 31 lipca 2018

Podsumowanie dnia: 31 lipca 2018

31 lipca 2018

We wtorek 31 lipca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 393 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 lipca 2018

Podsumowanie dnia: 30 lipca 2018

30 lipca 2018

W poniedziałek 30 lipca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 542 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 23-29 lipca 2018

Podsumowanie tygodnia: 23-29 lipca 2018

29 lipca 2018

W tygodniu od 23 do 29 lipca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 138 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 lipca 2018

Podsumowanie dnia: 29 lipca 2018

29 lipca 2018

W niedzielę 29 lipca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 9 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 lipca 2018

Podsumowanie dnia: 28 lipca 2018

28 lipca 2018

W sobotę 28 lipca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 24 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 lipca 2018

Podsumowanie dnia: 27 lipca 2018

27 lipca 2018

W piątek 27 lipca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 476 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 lipca 2018

Podsumowanie dnia: 26 lipca 2018

26 lipca 2018

W czwartek 26 lipca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 396 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 lipca 2018

Podsumowanie dnia: 25 lipca 2018

25 lipca 2018

W środę 25 lipca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 521 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 lipca 2018

Podsumowanie dnia: 24 lipca 2018

24 lipca 2018

We wtorek 24 lipca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 641 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 lipca 2018

Podsumowanie dnia: 23 lipca 2018

23 lipca 2018

W poniedziałek 23 lipca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 075 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 16-22 lipca 2018

Podsumowanie tygodnia: 16-22 lipca 2018

22 lipca 2018

W tygodniu od 16 do 22 lipca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 185 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 lipca 2018

Podsumowanie dnia: 22 lipca 2018

22 lipca 2018

W niedzielę 22 lipca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 90 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 lipca 2018

Podsumowanie dnia: 21 lipca 2018

21 lipca 2018

W sobotę 21 lipca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 89 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 lipca 2018

Podsumowanie dnia: 20 lipca 2018

20 lipca 2018

W piątek 20 lipca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 652 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 lipca 2018

Podsumowanie dnia: 19 lipca 2018

19 lipca 2018

W czwartek 19 lipca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 520 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 lipca 2018

Podsumowanie dnia: 18 lipca 2018

18 lipca 2018

W środę 18 lipca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 649 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 lipca 2018

Podsumowanie dnia: 17 lipca 2018

17 lipca 2018

We wtorek 17 lipca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 636 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 lipca 2018

Podsumowanie dnia: 16 lipca 2018

16 lipca 2018

W poniedziałek 16 lipca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 549 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 9-15 lipca 2018

Podsumowanie tygodnia: 9-15 lipca 2018

15 lipca 2018

W tygodniu od 9 do 15 lipca 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 626 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).