<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: kwiecień 2018

Podsumowanie miesiąca: kwiecień 2018

30 kwietnia 2018

W kwietniu 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 33 850 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 kwietnia 2018

Podsumowanie dnia: 30 kwietnia 2018

30 kwietnia 2018

W poniedziałek 30 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 630 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 23-29 kwietnia 2018

Podsumowanie tygodnia: 23-29 kwietnia 2018

29 kwietnia 2018

W tygodniu od 23 do 29 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 235 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 kwietnia 2018

Podsumowanie dnia: 29 kwietnia 2018

29 kwietnia 2018

W niedzielę 29 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 11 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 kwietnia 2018

Podsumowanie dnia: 28 kwietnia 2018

28 kwietnia 2018

W sobotę 28 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 53 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 kwietnia 2018

Podsumowanie dnia: 27 kwietnia 2018

27 kwietnia 2018

W piątek 27 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 539 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 kwietnia 2018

Podsumowanie dnia: 26 kwietnia 2018

26 kwietnia 2018

W czwartek 26 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 529 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 kwietnia 2018

Podsumowanie dnia: 25 kwietnia 2018

25 kwietnia 2018

W środę 25 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 597 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 kwietnia 2018

Podsumowanie dnia: 24 kwietnia 2018

24 kwietnia 2018

We wtorek 24 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 565 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 kwietnia 2018

Podsumowanie dnia: 23 kwietnia 2018

23 kwietnia 2018

W poniedziałek 23 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 940 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 16-22 kwietnia 2018

Podsumowanie tygodnia: 16-22 kwietnia 2018

22 kwietnia 2018

W tygodniu od 16 do 22 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 5 452 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 kwietnia 2018

Podsumowanie dnia: 22 kwietnia 2018

22 kwietnia 2018

W niedzielę 22 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 12 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 kwietnia 2018

Podsumowanie dnia: 21 kwietnia 2018

21 kwietnia 2018

W sobotę 21 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 116 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 kwietnia 2018

Podsumowanie dnia: 20 kwietnia 2018

20 kwietnia 2018

W piątek 20 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 912 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 kwietnia 2018

Podsumowanie dnia: 19 kwietnia 2018

19 kwietnia 2018

W czwartek 19 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 706 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 kwietnia 2018

Podsumowanie dnia: 18 kwietnia 2018

18 kwietnia 2018

W środę 18 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 873 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 kwietnia 2018

Podsumowanie dnia: 17 kwietnia 2018

17 kwietnia 2018

We wtorek 17 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 022 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 kwietnia 2018

Podsumowanie dnia: 16 kwietnia 2018

16 kwietnia 2018

W poniedziałek 16 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 809 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 9-15 kwietnia 2018

Podsumowanie tygodnia: 9-15 kwietnia 2018

15 kwietnia 2018

W tygodniu od 9 do 15 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 7 211 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 kwietnia 2018

Podsumowanie dnia: 15 kwietnia 2018

15 kwietnia 2018

W niedzielę 15 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 195 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).