<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: październik 2017

Podsumowanie miesiąca: październik 2017

31 października 2017

W październiku 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 32 519 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 31 października 2017

Podsumowanie dnia: 31 października 2017

31 października 2017

We wtorek 31 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 435 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 października 2017

Podsumowanie dnia: 30 października 2017

30 października 2017

W poniedziałek 30 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 554 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 23-29 października 2017

Podsumowanie tygodnia: 23-29 października 2017

29 października 2017

W tygodniu od 23 do 29 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 779 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 października 2017

Podsumowanie dnia: 29 października 2017

29 października 2017

W niedzielę 29 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 12 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 października 2017

Podsumowanie dnia: 28 października 2017

28 października 2017

W sobotę 28 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 62 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 października 2017

Podsumowanie dnia: 27 października 2017

27 października 2017

W piątek 27 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 552 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 października 2017

Podsumowanie dnia: 26 października 2017

26 października 2017

W czwartek 26 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 576 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 października 2017

Podsumowanie dnia: 25 października 2017

25 października 2017

W środę 25 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 764 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 października 2017

Podsumowanie dnia: 24 października 2017

24 października 2017

We wtorek 24 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 697 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 października 2017

Podsumowanie dnia: 23 października 2017

23 października 2017

W poniedziałek 23 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 116 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 16-22 października 2017

Podsumowanie tygodnia: 16-22 października 2017

22 października 2017

W tygodniu od 16 do 22 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 5 193 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 października 2017

Podsumowanie dnia: 22 października 2017

22 października 2017

W niedzielę 22 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 11 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 października 2017

Podsumowanie dnia: 21 października 2017

21 października 2017

W sobotę 21 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 56 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 października 2017

Podsumowanie dnia: 20 października 2017

20 października 2017

W piątek 20 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 858 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 października 2017

Podsumowanie dnia: 19 października 2017

19 października 2017

W czwartek 19 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 699 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 października 2017

Podsumowanie dnia: 18 października 2017

18 października 2017

W środę 18 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 878 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 października 2017

Podsumowanie dnia: 17 października 2017

17 października 2017

We wtorek 17 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 915 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 października 2017

Podsumowanie dnia: 16 października 2017

16 października 2017

W poniedziałek 16 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 776 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 9-15 października 2017

Podsumowanie tygodnia: 9-15 października 2017

15 października 2017

W tygodniu od 9 do 15 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 156 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).