<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: wrzesień 2017

Podsumowanie miesiąca: wrzesień 2017

30 września 2017

We wrześniu 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 35 421 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 września 2017

Podsumowanie dnia: 30 września 2017

30 września 2017

W sobotę 30 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 58 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 września 2017

Podsumowanie dnia: 29 września 2017

29 września 2017

W piątek 29 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 443 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 września 2017

Podsumowanie dnia: 28 września 2017

28 września 2017

W czwartek 28 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 509 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 września 2017

Podsumowanie dnia: 27 września 2017

27 września 2017

W środę 27 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 556 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 września 2017

Podsumowanie dnia: 26 września 2017

26 września 2017

We wtorek 26 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 624 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 września 2017

Podsumowanie dnia: 25 września 2017

25 września 2017

W poniedziałek 25 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 124 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 18-24 września 2017

Podsumowanie tygodnia: 18-24 września 2017

24 września 2017

W tygodniu od 18 do 24 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 676 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 września 2017

Podsumowanie dnia: 24 września 2017

24 września 2017

W niedzielę 24 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 14 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 września 2017

Podsumowanie dnia: 23 września 2017

23 września 2017

W sobotę 23 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 57 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 września 2017

Podsumowanie dnia: 22 września 2017

22 września 2017

W piątek 22 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 701 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 września 2017

Podsumowanie dnia: 21 września 2017

21 września 2017

W czwartek 21 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 670 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 września 2017

Podsumowanie dnia: 20 września 2017

20 września 2017

W środę 20 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 948 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 września 2017

Podsumowanie dnia: 19 września 2017

19 września 2017

We wtorek 19 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 722 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 września 2017

Podsumowanie dnia: 18 września 2017

18 września 2017

W poniedziałek 18 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 564 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 11-17 września 2017

Podsumowanie tygodnia: 11-17 września 2017

17 września 2017

W tygodniu od 11 do 17 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 867 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 września 2017

Podsumowanie dnia: 17 września 2017

17 września 2017

W niedzielę 17 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 27 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 września 2017

Podsumowanie dnia: 16 września 2017

16 września 2017

W sobotę 16 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 100 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 września 2017

Podsumowanie dnia: 15 września 2017

15 września 2017

W piątek 15 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 274 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 września 2017

Podsumowanie dnia: 14 września 2017

14 września 2017

W czwartek 14 września 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 854 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).