<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: czerwiec 2017

Podsumowanie miesiąca: czerwiec 2017

30 czerwca 2017

W czerwcu 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 32 671 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 30 czerwca 2017

30 czerwca 2017

W piątek 30 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 420 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 29 czerwca 2017

29 czerwca 2017

W czwartek 29 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 510 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 28 czerwca 2017

28 czerwca 2017

W środę 28 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 526 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 27 czerwca 2017

27 czerwca 2017

We wtorek 27 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 457 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 26 czerwca 2017

26 czerwca 2017

W poniedziałek 26 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 835 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 19-25 czerwca 2017

Podsumowanie tygodnia: 19-25 czerwca 2017

25 czerwca 2017

W tygodniu od 19 do 25 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 635 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 25 czerwca 2017

25 czerwca 2017

W niedzielę 25 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 38 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 24 czerwca 2017

24 czerwca 2017

W sobotę 24 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 119 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 23 czerwca 2017

23 czerwca 2017

W piątek 23 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 648 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 22 czerwca 2017

22 czerwca 2017

W czwartek 22 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 681 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 21 czerwca 2017

21 czerwca 2017

W środę 21 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 744 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 20 czerwca 2017

20 czerwca 2017

We wtorek 20 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 989 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 19 czerwca 2017

19 czerwca 2017

W poniedziałek 19 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 416 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 12-18 czerwca 2017

Podsumowanie tygodnia: 12-18 czerwca 2017

18 czerwca 2017

W tygodniu od 12 do 18 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 000 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 18 czerwca 2017

18 czerwca 2017

W niedzielę 18 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 24 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 17 czerwca 2017

17 czerwca 2017

W sobotę 17 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 91 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 16 czerwca 2017

16 czerwca 2017

W piątek 16 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 728 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 15 czerwca 2017

15 czerwca 2017

W czwartek 15 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 352 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 14 czerwca 2017

14 czerwca 2017

W środę 14 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 210 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).