<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: styczeń 2017

Podsumowanie miesiąca: styczeń 2017

31 stycznia 2017

W styczniu 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 34 950 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 31 stycznia 2017

Podsumowanie dnia: 31 stycznia 2017

31 stycznia 2017

We wtorek 31 stycznia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 421 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 stycznia 2017

Podsumowanie dnia: 30 stycznia 2017

30 stycznia 2017

W poniedziałek 30 stycznia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 503 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 23-29 stycznia 2017

Podsumowanie tygodnia: 23-29 stycznia 2017

29 stycznia 2017

W tygodniu od 23 do 29 stycznia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 418 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 stycznia 2017

Podsumowanie dnia: 29 stycznia 2017

29 stycznia 2017

W niedzielę 29 stycznia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 14 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 stycznia 2017

Podsumowanie dnia: 28 stycznia 2017

28 stycznia 2017

W sobotę 28 stycznia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 44 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 stycznia 2017

Podsumowanie dnia: 27 stycznia 2017

27 stycznia 2017

W piątek 27 stycznia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 509 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 stycznia 2017

Podsumowanie dnia: 26 stycznia 2017

26 stycznia 2017

W czwartek 26 stycznia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 557 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 stycznia 2017

Podsumowanie dnia: 25 stycznia 2017

25 stycznia 2017

W środę 25 stycznia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 657 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 stycznia 2017

Podsumowanie dnia: 24 stycznia 2017

24 stycznia 2017

We wtorek 24 stycznia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 672 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 stycznia 2017

Podsumowanie dnia: 23 stycznia 2017

23 stycznia 2017

W poniedziałek 23 stycznia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 965 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 16-22 stycznia 2017

Podsumowanie tygodnia: 16-22 stycznia 2017

22 stycznia 2017

W tygodniu od 16 do 22 stycznia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 5 352 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 stycznia 2017

Podsumowanie dnia: 22 stycznia 2017

22 stycznia 2017

W niedzielę 22 stycznia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 14 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 stycznia 2017

Podsumowanie dnia: 21 stycznia 2017

21 stycznia 2017

W sobotę 21 stycznia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 51 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 stycznia 2017

Podsumowanie dnia: 20 stycznia 2017

20 stycznia 2017

W piątek 20 stycznia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 862 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 stycznia 2017

Podsumowanie dnia: 19 stycznia 2017

19 stycznia 2017

W czwartek 19 stycznia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 689 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 stycznia 2017

Podsumowanie dnia: 18 stycznia 2017

18 stycznia 2017

W środę 18 stycznia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 827 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 stycznia 2017

Podsumowanie dnia: 17 stycznia 2017

17 stycznia 2017

We wtorek 17 stycznia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 914 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 stycznia 2017

Podsumowanie dnia: 16 stycznia 2017

16 stycznia 2017

W poniedziałek 16 stycznia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 995 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 9-15 stycznia 2017

Podsumowanie tygodnia: 9-15 stycznia 2017

15 stycznia 2017

W tygodniu od 9 do 15 stycznia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 6 674 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).