<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: czerwiec 2016

Podsumowanie miesiąca: czerwiec 2016

30 czerwca 2016

W czerwcu 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 31 397 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 30 czerwca 2016

30 czerwca 2016

W czwartek 30 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 563 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 29 czerwca 2016

29 czerwca 2016

W środę 29 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 524 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 28 czerwca 2016

28 czerwca 2016

We wtorek 28 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 488 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 27 czerwca 2016

27 czerwca 2016

W poniedziałek 27 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 722 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 20-26 czerwca 2016

Podsumowanie tygodnia: 20-26 czerwca 2016

26 czerwca 2016

W tygodniu od 20 do 26 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 175 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 26 czerwca 2016

26 czerwca 2016

W niedzielę 26 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 19 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 25 czerwca 2016

25 czerwca 2016

W sobotę 25 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 87 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 24 czerwca 2016

24 czerwca 2016

W piątek 24 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 563 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 23 czerwca 2016

23 czerwca 2016

W czwartek 23 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 618 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 22 czerwca 2016

22 czerwca 2016

W środę 22 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 776 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 21 czerwca 2016

21 czerwca 2016

We wtorek 21 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 701 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 20 czerwca 2016

20 czerwca 2016

W poniedziałek 20 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 411 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 13-19 czerwca 2016

Podsumowanie tygodnia: 13-19 czerwca 2016

19 czerwca 2016

W tygodniu od 13 do 19 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 409 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 19 czerwca 2016

19 czerwca 2016

W niedzielę 19 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 20 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 18 czerwca 2016

18 czerwca 2016

W sobotę 18 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 136 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 17 czerwca 2016

17 czerwca 2016

W piątek 17 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 719 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 16 czerwca 2016

16 czerwca 2016

W czwartek 16 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 898 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 15 czerwca 2016

15 czerwca 2016

W środę 15 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 517 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 14 czerwca 2016

14 czerwca 2016

We wtorek 14 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 926 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).