<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: luty 2016

Podsumowanie miesiąca: luty 2016

29 lutego 2016

W lutym 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 26 683 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 29 lutego 2016

29 lutego 2016

W poniedziałek 29 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 448 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 22-28 lutego 2016

Podsumowanie tygodnia: 22-28 lutego 2016

28 lutego 2016

W tygodniu od 22 do 28 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 114 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 28 lutego 2016

28 lutego 2016

W niedzielę 28 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 11 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 27 lutego 2016

27 lutego 2016

W sobotę 27 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 29 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 26 lutego 2016

26 lutego 2016

W piątek 26 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 484 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 25 lutego 2016

25 lutego 2016

W czwartek 25 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 544 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 24 lutego 2016

24 lutego 2016

W środę 24 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 566 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 23 lutego 2016

23 lutego 2016

We wtorek 23 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 554 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 22 lutego 2016

22 lutego 2016

W poniedziałek 22 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 926 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 15-21 lutego 2016

Podsumowanie tygodnia: 15-21 lutego 2016

21 lutego 2016

W tygodniu od 15 do 21 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 4 773 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 21 lutego 2016

21 lutego 2016

W niedzielę 21 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 13 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 20 lutego 2016

20 lutego 2016

W sobotę 20 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 118 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 19 lutego 2016

19 lutego 2016

W piątek 19 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 613 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 18 lutego 2016

18 lutego 2016

W czwartek 18 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 715 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 17 lutego 2016

17 lutego 2016

W środę 17 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 732 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 16 lutego 2016

16 lutego 2016

We wtorek 16 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 805 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 15 lutego 2016

15 lutego 2016

W poniedziałek 15 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 777 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 8-14 lutego 2016

Podsumowanie tygodnia: 8-14 lutego 2016

14 lutego 2016

W tygodniu od 8 do 14 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 4 693 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 14 lutego 2016

14 lutego 2016

W niedzielę 14 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 42 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).