<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: luty 2015

Podsumowanie miesiąca: luty 2015

28 lutego 2015

W lutym 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 26 552 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 28 lutego 2015

28 lutego 2015

W sobotę 28 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 64 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 27 lutego 2015

27 lutego 2015

W piątek 27 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 532 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 26 lutego 2015

26 lutego 2015

W czwartek 26 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 532 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 25 lutego 2015

25 lutego 2015

W środę 25 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 591 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 24 lutego 2015

24 lutego 2015

We wtorek 24 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 512 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 23 lutego 2015

23 lutego 2015

W poniedziałek 23 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 868 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 16-22 lutego 2015

Podsumowanie tygodnia: 16-22 lutego 2015

22 lutego 2015

W tygodniu od 16 do 22 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 326 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 22 lutego 2015

22 lutego 2015

W niedzielę 22 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 13 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 21 lutego 2015

21 lutego 2015

W sobotę 21 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 53 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 20 lutego 2015

20 lutego 2015

W piątek 20 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 680 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 19 lutego 2015

19 lutego 2015

W czwartek 19 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 672 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 18 lutego 2015

18 lutego 2015

W środę 18 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 703 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 17 lutego 2015

17 lutego 2015

We wtorek 17 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 660 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 16 lutego 2015

16 lutego 2015

W poniedziałek 16 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 546 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 9-15 lutego 2015

Podsumowanie tygodnia: 9-15 lutego 2015

15 lutego 2015

W tygodniu od 9 do 15 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 829 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 15 lutego 2015

15 lutego 2015

W niedzielę 15 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 192 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 14 lutego 2015

14 lutego 2015

W sobotę 14 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 111 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 13 lutego 2015

13 lutego 2015

W piątek 13 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 543 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 12 lutego 2015

12 lutego 2015

W czwartek 12 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 801 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).