<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 18 marca 2019

Podsumowanie dnia: 18 marca 2019

18 marca 2019

W poniedziałek 18 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 497 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 11-17 marca 2019

Podsumowanie tygodnia: 11-17 marca 2019

17 marca 2019

W tygodniu od 11 do 17 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 601 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 marca 2019

Podsumowanie dnia: 17 marca 2019

17 marca 2019

W niedzielę 17 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 14 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 marca 2019

Podsumowanie dnia: 16 marca 2019

16 marca 2019

W sobotę 16 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 64 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 marca 2019

Podsumowanie dnia: 15 marca 2019

15 marca 2019

W piątek 15 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 796 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 marca 2019

Podsumowanie dnia: 14 marca 2019

14 marca 2019

W czwartek 14 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 675 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 marca 2019

Podsumowanie dnia: 13 marca 2019

13 marca 2019

W środę 13 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 659 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 marca 2019

Podsumowanie dnia: 12 marca 2019

12 marca 2019

We wtorek 12 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 853 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 marca 2019

Podsumowanie dnia: 11 marca 2019

11 marca 2019

W poniedziałek 11 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 540 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 4-10 marca 2019

Podsumowanie tygodnia: 4-10 marca 2019

10 marca 2019

W tygodniu od 4 do 10 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 7 972 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 marca 2019

Podsumowanie dnia: 10 marca 2019

10 marca 2019

W niedzielę 10 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 76 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 marca 2019

Podsumowanie dnia: 9 marca 2019

9 marca 2019

W sobotę 9 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 87 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 marca 2019

Podsumowanie dnia: 8 marca 2019

8 marca 2019

W piątek 8 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 914 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 marca 2019

Podsumowanie dnia: 7 marca 2019

7 marca 2019

W czwartek 7 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 980 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 marca 2019

Podsumowanie dnia: 6 marca 2019

6 marca 2019

W środę 6 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 098 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 marca 2019

Podsumowanie dnia: 5 marca 2019

5 marca 2019

We wtorek 5 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 343 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 marca 2019

Podsumowanie dnia: 4 marca 2019

4 marca 2019

W poniedziałek 4 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 3 474 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 25 lutego 2019 - 3 marca 2019

Podsumowanie tygodnia: 25 lutego 2019 - 3 marca 2019

3 marca 2019

W tygodniu od 25 lutego do 3 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 10 120 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 marca 2019

Podsumowanie dnia: 3 marca 2019

3 marca 2019

W niedzielę 3 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 75 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 2 marca 2019

Podsumowanie dnia: 2 marca 2019

2 marca 2019

W sobotę 2 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 279 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).